Sealing System

You are currently viewing Sealing System
Kollaborativ robot

IBA Nexttech har i samarbejde med Sealing System, udviklet et robotværktøj og en holder for virksomheden Biofiber-Damino.

Værktøjet og holderen skal sidde på en robot, hvor den ved hjælp af værktøjet skal fragte kasser fra et transportbånd til en palle. Selve robotarmen er det man på fagsprog kalder en kollaborativ robot – eller løst oversat til dansk, en samarbejdsrobot. Som navnet også antyder, så er robotten beregnet til at kunne samarbejde med mennesker omkring den. Som erstatning for det hegn som af normalt sidder omkring sådanne robotter, er robotten udstyret med en skanner som måler den menneskelige aktivitet omkring robotten. Til denne skanner har vi hos IBA Nexttech printet en tilhørende holder, som gav en fordel ift. design og vægt. Det var vigtigt at holde vægten nede, da dette påvirker robottens maksimale lasteevne.

I forhold til værktøjet viste 3D print sig også at være en god løsning, fordi det tillod at man kunne lave indvendige kanaler til vakuum, og sparede dermed værktøjet for et antal komponenter. Værktøjet indgår også i robottens maksimale lasteevne, så derfor var det en fordel at kunne 3D-printe robotværktøjet, for på den måde at spare noget vægt – og dermed kunne løfte tungere kasser.

Robotværktøj samt en holder. Illustreret på pakkebord hos Sealing System. Robotarmen er gul. Der er seks sugekopper.
Robotværktøj samt en holder. Robotarmen er gul. Der er seks sugekopper på maskinen. I for- og baggrunden ses papkasser.

Kontakt endelig IBA Nexttech, hvis du vil vide mere om denne teknologi eller fremstillingsmåde.

Rototværktøj illustreret forfra og bagfra. Hvid baggrund.
Tegning af tværsnit af robotarm til Sealing Systm