Om IBA Erhvervsakademi Kolding

IBA Nexttech er en del af videninstitutionen,  IBA Erhvervsakademi Kolding. Bygningen er placeret lige over for IBA’s syv etager høje campus – så begge bygninger er centralt placeret langs med Kolding å. 

IBA udbyder i dag 11 fuldtidsuddannelser på et videregående niveau og har samtidig 150 efter- og videreuddannelser. Årligt læser 1.420 fuldtidsstuderende på videregående uddannelser – og ca. 8.000  læser en kortere eller længere efter- og videreuddannelse. Det kan både være om dagen og om aftenen. 

IBA har samlet set 140 fastansatte medarbejdere og 95 freelance undervisere. Der ud over er IBA institutionsakkrediteret. Det højeste en dansk uddannelsesinstitution kan opnå.

IBA Nexttech bidrager til at styrke de tekniske og produktionsmæssige uddannelser på erhvervsakademiet.

Rundvisning på IBA

Kig med her – og lad Esben give dig en rundvisning i IBA’s bygning.

Find IBA

IBA og IBA Nexttech er begge placeret langs Kolding å.