NEXTTECH - ET UVILDIGT VIDENCENTER I ØJENHØJDE

Et videncenter, der er stiftet ud fra den gamle danske tankegang, som andelsbevægelsen bygger på. Det betyder, at virksomhederne er medlemmer hos os.

Som medlem, har du en unik mulighed for at lære, afprøve og producere produkter i 3D print. Vi stiller den nyeste teknologi til rådighed, og er opdateret på den nyeste viden.  En viden som styrker din virksomheds parathed og anvendelse af 3D print som produktionsmetode. Men også ruster jer til at udnytte fremtidens muligheder.

3D print kan give din virksomhed en række fordele i forhold til både udvikling og produktion, blandt andet i forhold til udviklings- og produktionstid og ikke mindst i forhold til at minimere din virksomheds omkostninger. Endelig giver 3D print også mulighed for at fremstille meget komplekse og kundetilpassede elementer.

Vi hjælper dig, med at undersøge din virksomheds muligheder for at anvende 3D print.  Derudover giver vi dig den viden, som sikrer din virksomheds fortsatte konkurrencekraft ved at benytte fremtidens produktionsmetode.

Mission

Vores mission er at sikre virksomhederne let adgang til kompetencer og viden om 3D print, og på den måde styrke deres konkurrencekraft.

Vision

Vi ønsker at være virksomhedernes foretrukne videncenter indenfor 3D print.

Værdier

Hos NEXTTECH er viden i centrum, og vi sætter en ære i at være opdateret på den nyeste viden. Særligt fordi det er vigtigt for os, at vi altid rådgiver vores medlemmer bedst muligt.


Men vigtigst er, at vores viden er i øjenhøjde. Det betyder at vores medarbejdere vil møde medlemmerne på deres niveau.

Luk menu