Når du besøger www.nexttech.dk, indsamles der en række personoplysninger om dig, som blandt andet bruges til at tilpasse og forbedre indhold på vores hjemmeside, til at øge værdien af de annoncer, der vises på hjemmesiden, og til at administrere dine henvendelser til os.

Nexttech, Trindholmsgade 2, 1 sal, 6000 Kolding (“Nexttech”), er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at vi har pligt til at behandle dine personoplysninger på en ansvarlig måde, og at det er os, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine personoplysninger. Vi har tilknyttet en Databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis opgave blandt andet er, at rådgive IBA om behandling af dine personoplysninger i henhold til gældende reglerne på området.

Nedenfor har vi blandt andet uddybet, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet og retsgrundlaget for behandlingen, hvilke tredjeparter der har adgang til dem, og dine rettigheder som den registrerede.

Personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig

Personoplysninger er først og fremmest alle slags oplysninger, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række sådanne oplysninger. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold i form af cookies, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, tilmelder dig events, kurser og webinarer eller ansøger om optagelse på en uddannelse via hjemmesiden.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af almindelige personoplysninger: navn, telefonnummer, e-mail, adresse, et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller smartphone, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

Vi behandler ingen følsomme personoplysninger om dig.

Formål og retsgrundlag for behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er blandt andet at kunne identificere dig som bruger, at kunne levere de services, som du efterspørger, at registrere din deltagelse ved eventuelle events, kurser og webinarer, at registrerer dine tilmeldinger til henholdsvis uddannelser, konkurrencer mv. Formålet er endvidere at markedsføre vores produkter og services bedst muligt over for dig.

Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesser, navnlig for at markedsføre vores ydelser, gennemføre analyse og statisk samt forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan i visse tilfælde have en saglig grund til at videregive dine personoplysninger til tredjeparter. Dette kan eksempelvis være i tilfælde, hvor data om din brug af hjemmesiden, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter, i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se, hvilke tredjeparter, der er tale om, i vores cookiepolitik. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Herudover har vi antaget visse databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af os. Disse databehandlere får adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan dog alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger på vegne af os for at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af os. Databehandlerne kan f.eks. være udbydere af IT-løsninger.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine personoplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande

Hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som EU Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser. Du kan til enhver tid henvende dig til os herom ved brug af kontaktoplysningerne på vores DPO nedenfor og derved få kopi af overførselsgrundlaget.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Periode for opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor. Oplysninger, der ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor, slettes som udgangspunkt løbende.

Oplysninger, du afgiver på kontaktformularer og lignende, opbevares i maksimum 12 måneder fra det tidspunkt, du har givet os dem.

Ved tilmelding til nyhedsbrev opbevares dine data, så længe du abonnerer på nyhedsbrevene. Hvis du afmelder nyhedsbrevet, holder vi straks op med at sende nyhedsbreve, og dine oplysninger vil herefter blive opbevaret i maksimalt 2 år.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af ved at henvende dig til vores DPO på e-mail: DPO@herningsholm.dk, og på tlf.: 25 42 48 24 eller 25 42 48 18. Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi heraf. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, til at anmode om at få rettet eller slettet oplysninger, som du mener, er ukorrekte eller forældede m.v., og du kan anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Nogle af ovenstående rettigheder kræver, at konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt.

Som den registrerede har du endvidere ret til dataportabilitet, hvis konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt. Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger om dig selv, som er blevet indsendt til os, når behandlingen foretages automatisk, og retsgrundlaget for behandlingen er samtykke eller kontrakt. Hvis det er teknisk muligt, har du også ret til at få transmitteret dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring.

I det omfang du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring.

Spørgsmål og klage

Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, ønsker du at udøve en af ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte vores DPO på:

DPO@herningsholm.dk og på tlf. 25 42 48 24 eller 25 42 48 18.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: Den 1. september 2020

IP rettigheder

Hjemmesiden ejes og administreres af Nexttech 6000 Kolding.